Ekologická likvidace vozidel a autovraků

Ekologická likvidace vozidel se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.,

o odpadech v platném znění, který výrazně ovlivnil a zpřísnil, z pohledu

ochrany životního prostředí, služby v oblasti likvidace autovraků.

Autovraky jsou bez výjimky zařazeny do kategorie nebezpečných odpadů.

Stále je ale nespočet autovraků, které se stále plné provozních kapalin povalují

v ulicích našich měst nebo stojí zarostlé v kopřivách na zahradě. Zejména starší vozidla obsahují celou řadu jedovatých látek, které vážně ohrožují přírodu i zdraví člověka.

Vozidla převzatá akreditovaným recyklačním centrem, která jsou určena k ekologické likvidaci, jsou podrobena přesně stanovenému postupu zpracování.

 

Pro demontáž aurovraků jsou využívány nejmodernější technologie speciálně vyvinuté  pro odbornou demontáž a likvidaci autovraků. V průběhu celého procesu dojde nejdříve ke kompletnímu rozebrání vraku vozidla a demontáži všech ekologicky nebezpečných součástek, které jsou předány k další recyklaci, stejně jako všechny provozní kapaliny vozidla.

 

Skelet a další kovové části vozidla končí v hutích, kde jsou opět využity při výrobě železa. Stejným způsobem dochází k třídění i plastových a ostatních materiálů, které lze dále využít pro materiálovou recyklaci a výrobu nových výrobků. 

Co všechno potřebujete pro předání vašeho vozidla k ekologické likvidaci ?

FYZICKY PŘEDAT VOZIDLO

Bez předání vozidla nelze vydat potvrzení o ekologické likvidaci.     Nepojízdné vozidlo odvezeme bezplatnou odtahovou službou.

DOKLAD TOTOŽNOSTI

majitele vozidla (občanský průkaz nebo pas) případně jeho plnou moc zmocniteli, která ale nemusí být notářsky ověřená.

VELKÝ TECHNICKÝ PRŮKAZ

Údaje z velkého technického průkazu se vyplňují do potvrzení o ekologické likvidaci vašeho vozidla.

Garantujeme Vám,

že i Vaše vozidlo bude

ekologicky zlikvidováno

zcela v souladu s platnou

evropskou legislativou