top of page

Co potřebuji pro odhlášení vozidla z registru?

Zcelá legální a oficiální zrušení - vyřazení vozidla z evidence vozidel -  je možné pouze s prokázáním protokolu o ekologické likvidaci vozidla. Protokol musí být vystavený pouze akreditovaným recyklačním centrem, které má pro tuto činnost všechna příslušná oprávnění a povolení k likvidaci vozidel.

 

Čas jsou peníze, proto jsme zde pro vaše pohodlí připravili seznam všech dopravních odborů příslušných úřadů v Praze, Středočeském a Západočeském kraji. Úřad, pod který spadá vaše trvalé bydliště, je vždy nutné osobně navštívit pro provedení trvalého odhlášení vašeho vozidla z registru vozidel (od roku 2015 tzv. zánik vozidla).  Vybrané odbory dopravy přísluší městům a okresům, které plně pokrýváme naší službou ekologické likvidace vozidel a autovraků

Co potřebuji k trvalému odhlášení vozidla z evidence silničních vozidel?

VTP - Velký technický průkaz

Malý technický průkaz

SPZ - Registrační značky 

Občanský průkaz

Potvrzení o ekologické likvidaci mého vozidla

Žádost o vyřazení mého vozidla z evidence

CHCETE MÍT 100% JISTOTU, ŽE VAŠE VOZIDLO BYLO OPRAVDU LEGÁLNĚ ZLIKVIDOVÁNO AKREDITOVANÝM RECYKLAČNÍM CENTREM PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ ?

 

 KLIKNUTÍM NA SYMBOL REGISTRAČNÍ ZNAČKY 

 

 A  ZADÁNÍM PŮVODNÍ SPZ VAŠEHO VOZIDLA DO SYSTÉMU

MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SI SNADNO OVĚŘÍTE PLANOST POTVRZENÍ O EKOLOGICKÉ LIKVIDACI VOZIDLA VČ. MÍSTA A DATA EKOLOGICKÉ LIKVIDACE VAŠEHO VOZIDLA.

spz vzor.png

Co možná potřebujete ještě vědět

 Vyřazení vozidla - odhlášení - je prováděno vždy BEZ POPLATKU

Pokud se vlastník vozidla neshoduje se žadatelem, který žádá o vyřazení vozidla je nutný souhlas vlastníka vozidla k tomuto úkonu - Plná moc.

 

Pokud je vozidlo registrováno na firmu, pak k občanskému průkazu je nutný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku. Osoba vyřizující zánik vozidla musí být k tomuto úkonu ze své pozice oprávněná nebo musí být příslušnou osobou zplnomocněna. 

 

OSVČ dle předmětu podnikání předkládají živnostenský list, koncesní listinu, osvědčení k výkonu činnosti, rozhodnutí o registraci nebo jiné oprávnění - vždy v originále nebo v ověřené kopii.

 

Právnické osoby předkládají výpis z obchodního rejstříku ne starší 12 měsíců ke dni, kdy je úkon

v registru požadován - v originále nebo v ověřené kopii.

 

Pro cizince platí nutnost mít k vyřízení u sebe pas, případně doklad o přechodném/trvalém pobytu (povolení k pobytu) - vždy pouze v originále.

Zrušení povinného ručení u vaší pojišťovny

Nezapomeňte na zrušení pojistné smlouvy o povinném ručení u vaší pojišťovny.

 

Smlouvu můžete zrušit s pojišťovnou písemně, vyplněním žádosti (zánik pojistné smlouvy z důvodu vyřazení vozidla z evidence). Nezbytnou přílohou je pak samozřejmě doklad o vyřazení vozidla

zápis ve velkém technickém průkazu (stačí kopie).

 

Pojištění zaniká dnem trvalého vyřazení automobilu z evidence vozidel.

 

Dbejte na včasné odhlášení vozidla!

bottom of page