ODHLÁŠENÍ VOZIDLA

Z REGISTRU

Co potřebuji pro odhlášení vozidla z registru?

Zcelá legální a oficiální zrušení - vyřazení vozidla z evidence vozidel -  je možné pouze s prokázáním protokolu o ekologické likvidaci příslušného vozidla. Protokol musí být vystavený pouze akreditovaným recyklačním centrem, které má pro tuto činnost všechna příslušná oprávnění a povolení.

 

Čas jsou peníze, proto jsme zde pro vaše pohodlí připravili seznam všech dopravních odborů příslušných úřadů v Praze, Středočeském a Západočeském kraji. Úřad, pod který spadá vaše trvalé bydliště, je vždy nutné osobně navštívit pro provedení trvalého vyřazení vašeho vozidla z registru vozidel (od roku 2015 tzv. zánik vozidla).  Vybrané odbory dopravy přísluší městům a okresům, které plně pokrýváme naší službou ekologické likvidace vozidel a autovraků

CO POTŘEBUJI K TRVALÉMU VYŘAZENÍ

VOZIDLA Z EVIDENCE SILNIČNÍCH VOZIDEL ?

VTP - Velký technický průkaz

Občanský průkaz

Malý technický průkaz

Potvrzení o ekologické likvidaci mého vozidla

SPZ - Registrační značky 

Žádost o vyřazení mého vozidla z evidence

...DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ...

CHCETE MÍT 100% JISTOTU, ŽE VAŠE VOZIDLO BYLO OPRAVDU LEGÁLNĚ ZLIKVIDOVÁNO AKREDITOVANÝM RECYKLAČNÍM CENTREM PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ ?

 

 KLIKNUTÍM NA SYMBOL REGISTRAČNÍ ZNAČKY 

 

 

 

 

 A  ZADÁNÍM PŮVODNÍ SPZ VAŠEHO VOZIDLA DO SYSTÉMU

MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SI SNADNO OVĚŘÍTE PLANOST POTVRZENÍ O EKOLOGICKÉ LIKVIDACI VAŠEHO VOZIDLA VČ MÍSTA A DATUMU EKOLOGICKÉ LIKVIDACE VAŠEHO VOZIDLA.

spz vzor.png

Co možná potřebujete ještě vědět

 Vyřazení vozidla - zánik vozidla - je prováděno vždy BEZ POPLATKU

Pokud se vlastník vozidla neshoduje se žadatelem, který žádá o vyřazení vozidla je nutný souhlas vlastníka vozidla k tomuto úkonu - Plná moc.

Pokud je vozidlo registrováno na firmu, pak k občanskému průkazu je nutný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku. Osoba vyřizující zánik vozidla musí být k tomutoúkonu ze své pozice oprávněná nebo musí být příslušnou osobou zplnomocněna. 

OSVČ dle předmětu podnikání předkládají živnostenský list, koncesní listinu, osvědčení k výkonu činnosti, rozhodnutí o registraci nebo jiné oprávnění - vždy v originále nebo v ověřené kopii.

Právnické osoby předkládají výpis z obchodního rejstříku ne starší 12 měsíců ke dni, kdy je úkon

v registru požadován - v originále nebo v ověřené kopii.

Pro cizince platí nutnost mít k vyřízení u sebe pas, případně doklad o přechodném/trvalém pobytu (povolení k pobytu) - vždy pouze v originále.

Zrušení povinného ručení u vaší pojišťovny

Nezapomeňte na zrušení pojistné smlouvy o povinném ručení u vaší pojišťovny

Smlouvu můžete zrušit s pojišťovnou písemně, vyplněním žádosti (zánik pojistné smlouvy z důvodu vyřazení vozidla z evidence). Nezbytnou přílohou je pak samozřejmě doklad o vyřazení vozidla

zápis ve velkém technickém průkazu (stačí kopie).

Pojištění zaniká dnem trvalého vyřazení automobilu z evidence vozidel.

Podání žádosti o vyřazení vozidla opravdu ve vlastním zájmu neodkládejte!